Запрошення в мережу КСД!

Шановне панство!

Запрошуємо Вас стати представником Мережі КСД у вашому місті.

Наша Мережа побудована на єдиних правилах, тарифнiй сiтцi, технологiї роботи й ексклюзивних партнерських вiдносинах. Перевага Мережi КСД - у юридичнiй незалежностi кожного Представника й у твердих зобов'язаннях один перед одним для досягнення однiєї мети - якiсного кур'єрського обслуговування клiєнтiв.

Якщо Ви готові до розширення свого бізнеса, нелегкої відповідальної роботи та дотримання регламенту Мережі КСД - ми гарантуємо Вам постійний дохід, юридичну та рекламну підтримку, ексклюзивність обслуговування Вами території Вашого міста.

Вiд Вас потрiбно мiнiмум - мати юридичну особу, розрахунковий рахунок, печатку, досвiд здачi своєї бух.звiтностi, - користування електронною поштою, iнтернетом i моб. зв'язком, - мати офiс або мiсце для прийому клiєнтiв, - небагато знати про своїх майбутнiх конкурентiв у Вашому мiстi, - надiслати Вашi вiдповiдi на анкетнi питання

З повагою, Координатор Мережі КСД

Пропонуємо Вам відповісти на питання і відправити відповіді за зазначеною нижче адресою: ksd@ksd-delivery.com

1. Назва Вашого мiста
2. Назва Вашої органiзацiї
3. Вашi прiзвище, iм'я та вiк
4. Ваш статус або посада у Вашiй органiзацiї
5. Адреса мiсцезнаходження Вашого офiсу, якщо вiн є
6. Вашi данi для зв'язку: e-mail, мiський телефон, мобiльний телефон, номер ICQ, веб- сторiнка
7. Ваш основний вид сьогоднiшньої дiяльностi, ваша спецiалiзацiя
8. Якi технiчнi засоби у Вас є в розпорядженнi (комп'ютер, факс, авто, ...)
9. Чи готові Ви протистояти Вашим конкурентам у Вашому мiстi і чи знаєте кому i як?
10. Опишiть офiсне примiщення, у якому Ви можете запланувати прийом та обслуговування клiєнтiв
11. Наскiльки далеко Ваш офiс розташований вiд авто-, ЖД- вокзалiв, вiд центру мiста, вiд зупинок транспорту
12. Яка кiлькiсть постiйних оформлених спiвробiтникiв у Вашiй органiзацiї
13. Чи зможете Ви вибрати одного спiвробiтника вiдповiдальним за кур'єрський напрямок
14. Яка Ваша думка про ринок кур'єрських послуг у Вашому мiстi й у цiлому по країнi
15. Чим Ви можете самостiйно бути корисним Мережi КСД у просуваннi кур'єрських послуг
16. Яке з нових напрямкiв Ви можете запропонувати для відкриття в Мережi КСД та прийняти на себе його керування
17. Скiльки повних рокiв Ви в бiзнесi

Адреса для відправки анкети: ksd@ksd-delivery.comЗаказать

Заказать

Перед отправкой заказа выполните арифметическое действие:

Код проверки

Результат: